Zamówienia, cennik

Nazwa Środo-
wisko
Opis Demo Cena
netto zł
Cena
brutto zł

Zamawiam

Program Kumar-Przelew Windows Zobacz... Pobierz... 93,50 115,00
Program Kumar-Rejvat
(wersja Windows)
Windows Zobacz... Pobierz... 178,86 220,00
Program Kumar-Faktury Windows Zobacz... Pobierz... 100,00 123,00
Program Kumar-Ryczałt Windows Zobacz... Pobierz... 203,25 250,00
Program Płace DOS Zobacz...   2.500,00 3.075
Program FK DOS Zobacz...   950,00 1.168,50
Program MAG DOS Zobacz...   750,00 922,50
Program MAG-PRO DOS Zobacz...   950,00 1.168,50

Zamawiam powyżej zaznaczone produkty. Oto moje dane potrzebne do wystawienia faktury VAT i wysłania zamówionych pozycji:

Pełna nazwa:
*
Adres: *
NIP: *
Adres poczty elektronicznej: *
Numer telefonu:  
Imię i nazwisko osoby wystawiającej zamówienie:  
Adres wysyłkowy
(jeżeli inny niż
podany powyżej):
 
Uwagi, komentarze:  
Wysyłka za zaliczeniem pocztowym:  

Uwaga: Pozycje oznaczone czerwoną gwiazdką muszą być podane obowiązkowo!

Programy standardowo wysyłamy za zaliczeniem pocztowym na nośnikach CD-R jako przesyłkę priorytetową. Jeżeli pole "wysyłka za zaliczeniem pocztowym" nie zostanie zaznaczone, to wysyłamy fakturę PRO-FORMA (w formie elektronicznej jako załącznik PDF do e-mail'a), a po potwierdzeniu wpłaty wysyłamy program(y) pocztą. Do przesyłki dołączamy oryginał faktury.
Przy zamówieniach za zaliczeniem pocztowym poniżej 120 zł (brutto) doliczamy
10,50 zł (brutto) jako rekompensatę kosztów wysyłki.

Z uwagi na niekorzystne przepisy dot. stosowania kas fiskalnych od 1 września 2006 roku do odwołania nie prowadzimy sprzedaży programów osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Naciśnij poniższy przycisk, aby wyświetlić formularz z treścią zamówienia.
Po sprawdzeniu poprawności naciśnij przycisk
Wyślij zamówienie