Aktualizacje dokonywane w programie REJVAT (wersja DOS)

 

Wersja programu 3.2 (12.01.2003)

Począwszy od 12.01.2003 program "Rejvat" nosi oznaczenie 3.2. Zmiana polega na zastąpieniu symboli SWW i KU dla towarów symbolami PKWiU. Począwszy od 01.01.2003 sprzedawcy muszą na fakturach podawać wyłącznie symbole wg nowej klasyfikacji. Zmiana została uwzględniona zarówno na fakturach jak i w cennikach. Ponadto wersja 3.2 każdorazowo przy rozpoczęciu sesji tworzy plik RV_WIN.PAR niezbędny użytkownikom przenoszącym dane do programu KUMAR-REJVAT w wersji dla Windows.

Wersja programu 3.1 (04.09.2000)

Począwszy od 04.09.2000 program "Rejvat" nosi oznaczenie 3.1. W wersji tej wprowadzono 3% stawkę VAT (dot. produktów rolnych). Stawka ta występuje zamiast stawki 4%, obowiązującej na niektóre produkty do końca 1999 roku.

Uległa zmianie zawartość tablicy vTABS (informacja ta dotyczy użytkowników sporządzających własne wzory faktur). Obecnie ta zmienna tablicowa zawiera podsumowanie wartości faktury według stawek i wartości netto, vat i brutto następująco:

  1 2 3
1 Netto 22% VAT 22% Brutto 22%
2 Netto 3% VAT 3% Brutto 3%
3 Netto 7% VAT 7% Brutto 7%
4 Netto 0% VAT 0% Brutto 0%
5 Netto zw. VAT zw. Brutto zw.
6 Netto ? VAT ? Brutto ?

Poza powyższą modyfikacją sposób obsługi programu i jego funkcje pozostają bez zmian.