Aktualizacje dokonywane w programie Kumar-Przelew

Uwaga : Na poniższej liście modyfikacje najświeższe umieszczono najwyżej.


Kumar-Przelew - wersja 2.1.11

Poprawiono błąd 5062. Występował przy próbie zmiany szyku wyświetlania wierszy tabeli przelewów wtedy, gdy wcześniej rekord był w stanie edycji (zmieniano znacznik).
Poprawiono wyświetlanie szczegółów przelewu na formatce głównej. Niektóre elementy na tej formatce mogły być wyświetlane w niewłaściwych kolorach. Było to widoczne w Windows XP lub w innych wersjach Windows przy ustawieniu nietypowych zestawów kolorów systemowych.


Kumar-Przelew - wersja 2.1

Wprowadzono dodatkowy parametr, który steruje sposobem rozmieszczania tekstów i liczb - w osobnych kratkach (rozstrzelone - jak przy wypełnianiu ręcznym) lub w jednym ciągu (bez odstępów).


Kumar-Przelew - wersja 2.0

Wprowadzono obsługę przelewów podatkowych i do ZUS.


Kumar-Przelew - wersja 1.1

Wprowadzono obsługę rachunków bankowych zawierających liczbę kontrolną. Bank PKO BP wprowadza nowe oznaczenia rachunków bankowych, zawierające na początku 2-cyfrową sumę kontrolną, oddzieloną od dalszej części numeru rachunku spacją. Obecnie jednak polskie banki przeważnie nie są przygotowane do przetwarzania rachunków zawierających liczbę kontrolną i zalecają pomijanie tej liczby w zapisach numerów rachunków na przelewach. Nowa wersja 1.1 programu Kumar-Przelew prawidłowo obsługuje zarówno zapisy zawierające liczbę kontrolną jak i jej pozbawione, w tym zapewnione jest prawidłowe rozpoznawanie nazwy (oddziału banku) na podstawie jego numeru. Na planszy Ustawienia wydruku po wybraniu opcji Szczegóły można określić miejsce, w którym powinna zostać wydrukowana liczba kontrolna (osobno dla rachunku zleceniodawcy i odbiorcy). Domyślnie liczba kontrolna, jeżeli występuje, drukowana jest wraz z pozostałą częścią rachunku. Jeżeli usunięte zostanie zaznaczenie w pozycji Pole L.k. puste, to z numerów rachunków zostanie wyodrębniona liczba kontrolna i wydrukowana w osobnej, przewidzianej na to rubryce.