REJVAT (Fakturowanie, Rejestry VAT). Bliższe informacje.

Program "REJVAT" jest specjalizowanym programem spełniającym dwie podstawowe funkcje. Pierwsza z nich to obsługa sprzedaży w zakresie tworzenia i drukowania faktur VAT, rachunków uproszczonych, faktur i rachunków korygujących, faktur nie VAT-owskich (np. obciążenia odbiorców za opakowania zwrotne) , dyspozycji wydania towaru do placówek własnych oraz faktur w walucie obcej. Druga funkcja dotyczy prowadzenia ewidencji VAT w zakresie tworzenia rejestrów sprzedaży i zakupów, rozliczania i drukowania deklaracji VAT-7. Elastyczna struktura programu pozwala wykorzystywać każdą z dwóch wyżej wymienionych funkcji niezależnie lub w powiązaniu; w tym drugim przypadku wystawiane faktury mogą automatycznie trafiać do rejestrów sprzedaży.
Odbiorcami programu są przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne i małe przedsiębiorstwa handlowe, gdzie służy do obsługi sprzedaży. W niektórych firmach służy do szczegółowego ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT.
Program nie prowadzi typowej obsługi magazynu, nie śledzi jego stanu ilościowego i wartościowego, zaopatrzony jest jednak w cennik, zawierający listę towarów wraz z nazwami, cenami, stawkami VAT, z którego można korzystać w trakcie fakturowania.
Uwaga: Obsługa rachunków uproszczonych, na skutek uproszczenia przepisów, nie jest już potrzebna. Przy okazji pierwszej większej aktualizacji programu funkcje związane z rachunkami uproszczonymi zostaną usuniete. Występowanie tej opcji w niczym jednak nie utrudnia obsługi programu.

Oto skrótowo własności programu: