PŁACE. Bliższe informacje.

Program "Płace" służy do kompleksowej obsługi spraw związanych z naliczaniem płac w przedsiębiorstwach i prowadzeniu odpowiednich kartotek związanych z wynagrodzeniami. Obecna wersja programu powstała w wyniku kilkuletnich doświadczeń uzyskanych w różnego typu firmach. W efekcie powstał program o rzadko spotykanej uniwersalności i elastyczności, w którym wiele uwagi poświęcono łatwości obsługi i wygodzie dostępu do zgromadzonych danych. Program nadal jest rozwijany i wzbogacany o nowe funkcje oraz na bieżąco modyfikowany w celu dopasowania do często zmieniających się przepisów.

Oto podstawowe cechy programu:

  • Karta szczegółowych danych obliczeniowych w postaci wymaganej przez użytkownika. Karta ta jest główną planszą w programie, służącą do wprowadzania danych, na podstawie których nalicza się wynagrodzenie na listach podstawowych. Może ona zawierać dane całkowicie definiowane przez użytkownika. Jeden pracownik może mieć kilka kart obliczeniowych, co rozwiązuje problemy przy zmianie stanowiska pracy w trakcie miesiąca bądź pobieraniu wynagrodzenia z więcej niż jednego źródła w tej samej firmie (dodatkowe umowy o pracę).
  • Zlecenia produkcyjne. Dla przedsiębiorstw, w których szczegółowo rozlicza się koszt wynagrodzeń według zleceń (zadań, budów), można w programie ewidencjonować dane do naliczania płac według zleceń, przy czym jeden pracownik może wykonywać prace związane z dowolną ilością różnych zleceń. Postać i zawartość formularza zlecenia, podobnie jak karta obliczeniowa, może być przystosowana do wymagań użytkownika bez potrzeby zmian w samym programie.