KUMAR-REJVAT. Bliższe informacje.

Jest programem spełniającym dwie funkcje (niezależnie lub w powiązaniu). Pierwsza z nich to obsługa sprzedaży w zakresie tworzenia i drukowania faktur VAT, faktur VAT korygujących, rachunków nie VAT-owskich (do dokumentowania sprzedaży nie objętej podatkiem VAT). Możliwa też jest obsługa faktur "pro forma" oraz faktur RR. Program uwzględnia potrzeby małego podatnika - wystawia faktury VAT-MP. Druga funkcja to prowadzenie rejestrów VAT dla zakupów i sprzedaży, obliczanie i drukowanie deklaracji VAT-7. Rozliczanie VAT dostępne jest wg jednej z trzech metod: tradycyjnej (niekasowej) co miesiąc, tradycyjnej (niekasowej) co kwartał, kasowej co kwartał.
Odbiorcami programu mogą być małe przedsiębiorstwa usługowe, handlowe, sklepy, itp. W większych przedsiębiorstwach może służyć jako narzędzie wspomagające. W przypadku małych firm program ten może się okazać wystarczającym narzędziem do obsługi sprzedaży. Program nie prowadzi typowej obsługi magazynu, nie śledzi jego stanu ilościowego i wartościowego, zaopatrzony jest jednak w cennik, zawierający listę towarów wraz z nazwami, cenami, stawkami VAT, z którego można korzystać w trakcie fakturowania. W celu uproszczenia wystawiania procesu fakturowania dostępna jest również baza kontrahentów. Program Kumar-Rejvat jest następcą programu Rejvat dla DOS.

Oto skrócona lista funkcji programu:

Przejdź do pobrania wersji próbnej (demonstracyjnej) programu.