KUMAR-FAKTURY. Bliższe informacje.

Służy do obsługi sprzedaży w zakresie tworzenia i drukowania faktur VAT, faktur korygujących, faktur nie VAT-owskich, faktur PRO-FORMA oraz faktur RR. Uwzględnia potrzeby małego podatnika (faktury VAT-MP). Przeznaczony dla środowiska Windows. Odbiorcami programu mogą być dowolne podmioty wystawiające faktury, szczególnie w miejscach, gdzie nie jest wymagana pełna ilościowo-wartościowa obsługa magazynu. Program ten może się okazać wystarczającym narzędziem do obsługi sprzedaży w małych firmach, sklepach, itp. Program nie prowadzi typowej obsługi magazynu, nie śledzi jego stanu ilościowego i wartościowego, zaopatrzony jest jednak w cennik, zawierający listę towarów wraz z nazwami, cenami, stawkami VAT, z którego można korzystać w trakcie fakturowania. W celu uproszczenia wystawiania procesu fakturowania dostępna jest również baza kontrahentów. Program Kumar-Faktury jest następcą programu Rejvat dla DOS w zakresie dot. fakturowania. Potrafi odczytać z niego dane (kartoteki kontrahentów, cenniki, listę faktur).

Oto skrótowo własności programu:

Przejdź do pobrania wersji próbnej (demonstracyjnej) programu.