FK (Księgowość finansowa). Bliższe informacje.

Jest to program przeznaczony dla działów księgowości finansowej przedsiębiorstw. Umożliwia prowadzenie kartotek księgowych, opartych na Zakładowym Planie Kont (ZPK).
Program działa w cyklu rocznym, tzn. archiwuje wszystkie dane w obrębie 1 roku, włącznie z wszystkimi elementarnymi dokumentami źródłowymi.
Umożliwia obserwację stanów, obrotów i wykazu księgowanych dokumentów na wszystkich kontach analitycznych i syntetycznych występujących w ZPK. Ponadto daje możliwość agregacji (sumowania) stanów i obrotów kont wg zadanego wzorca.

Oto skrótowo niektóre funkcje i możliwości systemu: