OFERTA


Nasze nowe propozycje - programy dedykowane dla środowiska Windows.

KUMAR-REJVAT. Jest programem spełniającym dwie funkcje (niezależnie lub w powiązaniu). Pierwsza z nich to obsługa sprzedaży w zakresie tworzenia i drukowania faktur VAT, faktur VAT korygujących, rachunków nie VAT-owskich (do dokumentowania sprzedaży nie objętej podatkiem VAT). Możliwa też jest obsługa faktur "pro forma" oraz faktur RR. Program uwzględnia potrzeby małego podatnika - wystawia faktury VAT-MP. Druga funkcja to prowadzenie rejestrów VAT dla zakupów i sprzedaży, obliczanie i drukowanie deklaracji VAT-7. Rozliczanie VAT dostępne jest wg jednej z trzech metod: tradycyjnej (niekasowej) co miesiąc, tradycyjnej (niekasowej) co kwartał, kasowej co kwartał.
Odbiorcami programu mogą być małe przedsiębiorstwa usługowe, handlowe, sklepy, itp. W większych przedsiębiorstwach może służyć jako narzędzie wspomagające. W przypadku małych firm program ten może się okazać wystarczającym narzędziem do obsługi sprzedaży. Program nie prowadzi typowej obsługi magazynu, nie śledzi jego stanu ilościowego i wartościowego, zaopatrzony jest jednak w cennik, zawierający listę towarów wraz z nazwami, cenami, stawkami VAT, z którego można korzystać w trakcie fakturowania. W celu uproszczenia wystawiania procesu fakturowania dostępna jest również baza kontrahentów.
O szczegółach czytaj
tutaj ... .
Dostępna jest też
wersja próbna (demo) programu.

KUMAR-FAKTURY. Jest to uproszczona wersja programu KUMAR-REJVAT dla tych, którym potrzebne są jedynie funkcje związane z fakturowaniem. Służy do obsługi sprzedaży w zakresie tworzenia i drukowania faktur VAT, faktur korygujących, faktur nie VAT-owskich, faktur PRO-FORMA oraz faktur RR. Uwzględnia potrzeby tzw. małego podatnika - potrafi wystawiać faktury VAT-MP. Odbiorcami programu mogą być dowolne podmioty wystawiające faktury, szczególnie w miejscach, gdzie nie jest wymagana pełna ilościowo-wartościowa obsługa magazynu. Może się okazać wystarczającym narzędziem do obsługi sprzedaży w małych firmach, sklepach, itp. Nie prowadzi typowej obsługi magazynu, nie śledzi jego stanu ilościowego i wartościowego, zaopatrzony jest jednak w cennik, zawierający listę towarów wraz z nazwami, cenami, stawkami VAT, z którego można korzystać w trakcie fakturowania. Dostępna jest również baza kontrahentów. Program Kumar-Faktury jest następcą programu Rejvat dla DOS w zakresie dotyczącym fakturowania. Potrafi odczytać z niego dane (kartoteki kontrahentów, cenniki, listę faktur).
O szczegółach czytaj
tutaj ... .
Dostępna jest też
wersja próbna (demo) programu.

KUMAR-PRZELEW. Służy do sporządzania i drukowania zleceń przelewów bankowych. Program jest przeznaczony dla systemów Windows 95/98/Me/NT/2000/XP. Można w nim tworzyć i drukować przelewy wg nowego (lub starego) wzoru w różnych formatach. Obsługuje również przelewy podatkowe i do ZUS. Uwzględnia możliwość generowania wpłat gotówkowych.
Uwaga - program ten potrafi importować dane z naszych programów Płace i FK !
Potrafi również odczytać dane dot. dokumentów płatniczych z programu Płatnik ZUS.
Bliższy opis, zeskanowane wzory obsługiwanych formularzy, przykładowe ekrany dostępne są
tutaj ... .
Dostępna jest też
wersja próbna (demo) programu.

KUMAR-RYCZAŁT. Służy do obsługi księgowości firm, rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Mogą to być firmy, których właścicielami są pojedyncze osoby fizyczne jak i spółki osobowe. Narzędzie to nadaje się również dla biur rachunkowych, gdyż umożliwia prowadzenie wielu zestawów danych. Oprócz ewidencji przychodów i ewidencji VAT zawiera również rozbudowany moduł do fakturowania. Wylicza i drukuje deklaracje PIT-28 (z załącznikami) oraz VAT-7 lub VAT-7K.
Można pobrać
wersję próbną (demo) programu.


Propozycje z naszej tradycyjnej oferty.

Są to programy przeznaczone dla systemu DOS, ale poprawnie działają również we wszystkich wersjach Windows.

PŁACE. System płacowo-kadrowy dla DOS (działa również w Windows). Program ten można uznać za specjalność naszej firmy - jest rozwijany od ok. 8 lat. Jest niezwykle elastyczny, działa w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i placówkach budżetowych, począwszy od zatrudniających nieco ponad 25 pracowników do takich, które mają ich powyżej 500. O szczegółach i możliwościach programu czytaj tutaj...
Przeczytaj o zmianach wprowadzonych do programu w roku
2004, 2003, 2002, 2001, 2000 i w roku 1999.

REJVAT. Fakturowanie, Rejestry VAT. Program dla DOS (działa również w Windows). Nieskomplikowane wyspecjalizowane narzędzie spełniające dwie podstawowe funkcje. Pierwsza to obsługa sprzedaży w zakresie tworzenia i drukowania faktur VAT (także niektórych innych dokumentów). Druga to prowadzenie ewidencji VAT w zakresie tworzenia rejestrów zakupów i sprzedaży, rozliczania i drukowania deklaracji VAT-7. Obu funkcji można używać niezależnie lub w powiązaniu. Bliższe informacje znajdziesz tutaj ... Możesz również pobrać wersje próbne tego programu.

FK. Program finansowo-księgowy. Przeznaczony dla DOS (działa również w Windows). Dla firm które prowadzą księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość). W programie można zadeklarować dowolny plan kont, z oryginalnym i wygodnym sposobem podziału na subkonta analityczne. Zaopatrzony w specjalny mechanizm tworzenia "raportów agregacyjnych", dzięki czemu możliwe jest definiowanie różnorodnych zestawień, np. kosztów w różnych przekrojach, wyników finansowych dla poszczególnych filii w firmach wieloodziałowych, itp. Bliższy opis znajdziesz tutaj ...

MAG. Księgowość materiałowa. Przeznaczony dla DOS (działa też w Windows). Jest to program przeznaczony dla działów księgowości materiałowej przedsiębiorstw. Obsługuje typowe dokumenty obrotu magazynowego, np. PZ, ZW, RW, WZ, MM. Program dość stary, ale ceniony przez użytkowników za niezawodność, szlachetną prostotę i wygodę obsługi. Bliższy opis znajdziesz tutaj ...

MAG-PRO. Księgowość materiałowa - wersja rozbudowana programu MAG. Przeznaczony dla firm usługowo-handlowych. Umożliwia prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej materiałów magazynowanych w celu wykonywania usług, a także towarów handlowych. Umożliwia rozliczanie kosztów materiałowych poszczególnych zadań (budów). Bliższy opis znajdziesz tutaj ...

SKUP. Specjalna odmiana programu magazynowego przeznaczona dla przedsiębiorstw zajmujących się skupem złomu metali. Pozwala m.in. rozliczać opłatę skarbową pobieraną przy skupie złomu od osób fizycznych. Wyposażony w elastyczny system tworzenia raportów. Dalsze szczegóły znajdziesz tutaj ...


Usługi.

USŁUGI. Wykonujemy usługi związane bezpośrednio z wdrażaniem i stosowaniem naszych programów. Chętnie nawiązujemy z naszymi klientami stały kontakt, pomagając w starannym wdrażaniu programów, pomagając na bieżąco rozwiązywać wszelkie problemy związane z eksploatacją oprogramowania (raczej chodzi tu o problemy związane z przystosowaniem oprogramowania do potrzeb klienta, niż o problemy techniczne).

Uwaga: Obecnie wykonujemy również usługi związane z wdrażaniem programu Płatnik, również tym, którzy nie są nabywcami naszych programów. Pomagamy przejść procedurę, umożliwiającą przesyłanie danych do ZUS drogą elektroniczną, włącznie z zainstalowaniem modemu, uruchomieniem dostępu do Internetu, założeniem skrzynki pocztowej, załatwieniem odpowiednich wniosków i certyfikatów. Dla kogoś, kto robi to pierwszy raz procedura ta wyda się na pewno skomplikowana i zajmie wiele czasu. My tę procedurę przećwiczylismy już wiele razy - całość czynności, wraz z elementarnym szkoleniem, nie zajmuje więcej niż parę godzin.