Dane firmy

Nazwa:

Biuro Informatyki Stosowanej "Kumar" Piotr Zienkiewicz

Siedziba:

ul. Reymonta 7
59-220 Legnica

Konto bankowe:

BRE Bank SA / BRE WBE Łódź (mBank):
62 1140 2004 0000 3602 7473 6030
REGON: 021492900
NIP: 6911133163
Telefon: +48 76 8623410

Podstawa
działalności:

Wpis w ewidencji działalności gospodarczej http://ceidg.gov.pl

Data rozpoczęcia działalności:

02.04.1994
Powyższa data dotyczy rozpoczęcia działalności w formie spółki cywilnej. Od 01.05.2013 firma jest zarejestrowana jako działalność jednoosobowa.

Misja i przedmiot działalności:

Głównym przedmiotem naszej działalności jest produkcja i sprzedaż oprogramowania wspomagającego księgowość i prowadzenie firm. Naszym odbiorcom z terenu Legnicy i Dolnego Śląska oferujemy pełne wsparcie serwisowe polegające na wdrażaniu oprogramowania i rozwiązywaniu wszelkich problemów księgowych i technicznych związanych z jego eksploatacją. Pomagamy użytkownikom w przystosowaniu naszego software'u do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu, że nasze programy są elastyczne, zazwyczaj nie wymaga to ich modyfikowania, a jedynie zmian w zestawach parametrów, definicjach raportów, algorytmach obliczeniowych, itp. Staramy się na bieżąco dostosowywać programy do często, niestety, zmieniajacych się przepisów prawa. Naszymi klientami są podmioty gospodarcze różnej wielkości, placówki budżetowe.