Co nowego ?

25.02.2019 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 3.9.01 Zmiana obejmuje nowe wersje deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Szczegóły ...
19.02.2019 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 4.3.01 Zmiana obejmuje nowe wersje deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Szczegóły ...
27.01.2019 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 4.2.01 Zmiana obejmuje nową wersję deklaracji PIT-28.
22.08.2018 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 4.1.01 Zmiana obejmuje nowe wersje deklaracji VAT ( VAT-7 i VAT-7K), obowiązujące dla dokumentów składanych za lipiec i miesiące kolejne. Wprowadzono obsługę załącznika VAT-ZZ. Wprowadzono możliwość rozliczania zakupów unijnych. Wprowadzono możliwość generowania dodatkowych dokumentów JPK, tzn. JPK_FA i JPK_EWP. Szczegóły ...
20.08.2018 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 3.8.01 Zmiana obejmuje nowe wersje deklaracji VAT ( VAT-7 i VAT-7K), obowiązujące dla dokumentów składanych za lipiec i miesiące kolejne. Wprowadzono obsługę załącznika VAT-ZZ. Wprowadzono możliwość rozliczania zakupów unijnych. Szczegóły ...
01.07.2018 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 3.7.02 Zmiana obejmuje tworzenie dokumentu JPK_FA. Wprowadzono obsługę załącznika ORD-ZU dla deklaracji VAT. Szczegóły ...
01.02.2018 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 3.6.01 Zmiana obejmuje tworzenie dokumentu JPK_VAT według wersji 3 - obowiązującej od rozliczeń za styczeń 2018, import faktur z zewnętrznego stanowiska wystawiania faktur, np. w celu scalenia do wysyłki JPK, nowe pole odbiorcy w danych kontrahenta, przydatne, gdy np. nabywcą jest gmina, a odbiorcą jednostka podległa, zmiany w sposobie ewidencjonowania i rozliczania zakupów objętych obciążeniem odwrotnym, zmiany w sposobie wyliczania deklaracji VAT gdy w ewidencji zakupów występują częściowe odliczenia spowodowane istnieniem sprzedaży zwolnionej z VAT. Szczegóły ...
11.01.2018 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 4.0.01. Zmiana obejmuje tworzenie dokumentu JPK_VAT, wysyłkę elektroniczną deklaracji podatkowych, rozliczanie zakupów z odwrotnym obciążeniem. Szczegóły ...
08.01.2017 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 3.4.01. Zmiana obejmuje tworzenie dokumentu JPK_VAT. Uwspółcześniono również system pomocy. Szczegóły ...
21.09.2016 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 3.7.01. Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 17) i VAT-7K (wersja 11). Szczegóły ...
20.09.2016 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 3.3.01. Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 17) i VAT-7K (wersja 11). Szczegóły ...
06.01.2016 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 3.5.01. Dostosowano program do nowego wzoru zeznania PIT-28 (wersja 19) oraz nowej wersji załącznika PIT-28/A (wersja 16). Są to wersje obowiązujące dla rozliczeń za rok 2015.
Szczegóły ...
22.08.2015 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 3.4.01. Dostosowano program do nowych wersji deklaracji VAT-7 i VAT-7K, a także wprowadzono mechanizmy do fakturowania i rozliczania podatku dla podatników objętych tzw. obciążeniem odwrotnym.
Szczegóły ...
20.08.2015 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 3.1.01. Dostosowano program do nowych wersji deklaracji VAT-7 i VAT-7K, a także wprowadzono mechanizmy do fakturowania i rozliczania podatku dla podatników objętych tzw. obciążeniem odwrotnym.
Nowa wersja programu obejmuje również eksport deklaracji VAT-7/VAT-7K w postaci pliku XML, co daje możliwośc skorzystania z wysyłki elektronicznej do systemu e-Deklaracje.
Szczegóły ...
07.01.2015 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 3.3.01. Zaktualizowano wzór deklaracji PIT-28 wraz załącznikami, według formularza obowiązującego dla rozliczeń za rok 2014. Wprowadzono możliwość drukowania grafiki (logo) zamiast miejsca na pieczątkę sprzedawcy na fakturze. Szczegóły ...
24.02.2014 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 2.9.02. Możliwość umieszczania logo sprzedawcy na fakturach. Szczegóły ...
20.01.2014 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 3.2.01. Nowe wzory deklaracji VAT, PIT-28, zmiany w fakturowaniu. Szczegóły ...
14.01.2014 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 2.9.01. Nowe wzory deklaracji VAT, zmiany w fakturowaniu. Szczegóły ...
16.02.2012 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 3.1.02. Nowe wzory deklaracji PIT-28 z załącznikami. Szczegóły ...
05.02.2011 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 3.0.01. Szczegóły ...
26.01.2011 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 2.8.01. Szczegóły ...
12.01.2011 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.9.01. Szczegóły ...
30.12.2010 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.8.01. Szczegóły ...
29.12.2010 Aktualizacja programu Kumar-Faktury do wersji 2.7.01. Szczegóły ...
27.12.2010 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 2.7.01. Szczegóły ...
31.05.2010 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.7.01. Szczegóły ...
23.04.2010 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 2.6.01. Szczegóły ...
10.02.2010 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.6.02. Szczegóły ...
20.01.2010 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 2.5.01. Szczegóły ...
23.12.2009 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.6.01. Szczegóły ...
10.01.2009 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.5.01. Zmiana polega na dostosowaniu programu do nowego wzoru deklaracji PIT-28 obowiązującego dla rozliczeń za rok 2008. Szczegóły ...
02.12.2008 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.4.04. Szczegóły ...
03.09.2008 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.4.03. Szczegóły ...
Aktualizacja programu Kumar-Przelew do wersji 2.5.04.
Szczegóły ...
Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 2.4.02.
Szczegóły ...
Aktualizacja programu Kumar-Faktury do wersji 2.4.02.
Szczegóły ..
03.07.2008 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.4.02. Szczegóły ...
14.01.2008 Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.4.01
Zmiana polega na dostosowaniu programu do nowych wzorów deklaracji PIT-28, PIT-28/A i PIT-28/B, obowiązujących dla rozliczeń za rok 2007.
Szczegóły ...
31.12.2007 Aktualizacja programu Płace do wersji 2007.12.a. Zmiany obejmują deklarację rozliczenia rocznego PIT-40, wprowadzenie historii zmian parametrów oraz obsługę deklaracji PIT-4R. Szczegóły ...
16.07.2007 Aktualizacja programu Kumar-Rejvat i Kumar-Faktury do wersji 2.3.08
Poprawiono błąd w treści oświadczenia rolnika na fakturach RR.
02.07.2007 Aktualizacja programu Płace do wersji 2007.07.a. Aktualizacja polega na dostosowaniu sposobu wyliczania składek rentowych pracownika i pracodawcy do nowych uregulowań prawnych ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
10.05.2007 Aktualizacja programu Kumar-Przelew do wersji 2.5.02. Szczegóły...
20.09.2006
Aktualizacja programu Kumar-Przelew do wersji 2.5.01. Szczegóły...
17.05.2006
Aktualizacja programu Kumar-Przelew do wersji 2.4.04. Szczegóły...
10.01.2006
Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.3.02
Zmiana polega na dostosowaniu programu do nowo obowiązującego wzoru deklaracji PIT-28 i dostosowania do wymogów zmienionej ordynacji podatkowej, która wprowadziła konieczność zaokrąglania podatków do pełnego zł.
Szczegóły ...
23.12.2005
Aktualizacja programu Płace (wersja 2005.12.a). Zaktualizowano wzór deklaracji PIT-40 oraz dostosowano program do zmian w ordynacji podatkowej (zaokrąglanie podatku do pełnego złotego). Szczegóły ...
31.10.2005
Aktualizacja programu Kumar-Ryczałt do wersji 2.2.02
Zmiana polega na dostosowaniu programu do nowo obowiązującego wzoru deklaracji VAT-7 i VAT-7K, zgodnie z Rozp. Min.Finansów z dnia 19.09.2005.
Szczegóły ...
28.10.2005
Aktualizacja programu Kumar-Rejvat do wersji 2.3.02
Zmiana polega na dostosowaniu programu do nowo obowiązującego wzoru deklaracji VAT-7 i VAT-7K, zgodnie z Rozp. Min.Finansów z dnia 19.09.2005.
Szczegóły ...
20.10.2005
Aktualizacje programów:
Kumar-Faktury - wersja 2.2.18,
Kumar-Ryczałt - wersja 2.1.06,
Kumar-Rejvat - wersja 2.2.18.
W programach tych poprawiono błąd polegający na tym, że przy odrobinie nieuwagi w trakcie edycji pozycji faktury w polu "Ilość" możliwe było zapisanie do bazy danych liczby o większej ilości cyfr po przecinku, niż widoczna na ekranie, co mogło skutkować błędnymi wyliczeniami na fakturze. Po zmianie wartość zapisana w bazie danych nigdy nie różni się od widocznej na ekranie.
Uwaga: W związku z wrześniowym Rozp. Min. Finansów dot. deklaracji od podatku od towarów i usług wyżej wymienione programy ulegną kolejnej nowelizacji. Powyższe wersje jeszcze nie uwzględniają zmian wymuszanych przez wym. rozporządzenie. Nowych wersji programów z nowymi wersjami deklaracji VAT-7 i VAT-7K należy się spodziewać w pierwszych dniach listopada.
02.10.2005
Aktualizacje programów:
Kumar-Przelew - wersja 2.4.03,
Kumar-Faktury - wersja 2.2.17,
Kumar-Ryczałt - wersja 2.1.05,
Kumar-Rejvat - wersja 2.2.17.
W programach tych zastosowano nowy moduł do tworzenia i podglądu wydruków.
12.07.2005
Nowa wersja 2.4.02 programu KUMAR-PRZELEW. Wiele poważnych zmian w wyglądzie i działaniu aplikacji. O szczegółach zmian poczytaj tutaj...
18.03.2005
Aktualizacja programów KUMAR-REJVAT i KUMAR-FAKTURY. Po zmianach oba programy mają oznaczenie 2.2.12. Szczegóły ...
18.03.2005
Aktualizacja programu Płace (wersja 2005.03.a). Wprowadzone automatyczne rozliczanie urlopów wychowawczych. Szczegóły ...
12.01.2005
Aktualizacja programu Płace (wersja 2005.03.a). Zmiana dotyczy formularzy PIT-4, PIT-11 i PIT-8B. O szczególach ...
09.01.2005
Aktualizacja programu KUMAR-RYCZAŁT. O szczegółach czytaj tutaj ...
29.12.2004
Aktualizacja programu PŁACE - wersja 2004.12.a. Szczegóły ...
30.11.2004
Aktualizacja programu KUMAR-REJVAT. O szczególach czytaj tutaj ...
10.08.2004
Umieszczono zaktualizowaną wersję demo programu KUMAR-RYCZAŁT. W sekcji aktualizacje dostępny jest również plik aktualizacyjny. Szczegóły zmian ...
Aktualizacja programu KUMAR-REJVAT - m.in. drobna poprawka dot. oświadczenia rolnika ryczałtowego na fakturach VAT RR.
Szczegóły ...
28.06.2004 Zmiana rachunku bankowego naszej firmy. Wszelkich wpłat należy obecnie dokonywać na konto w BRE Bank SA / BRE WBE Łódź (mBank):
70 1140 2004 0000 3102 3471 5774
16.06.2004
Aktualizacja programu KUMAR-REJVAT - konieczna ze względu na nową ustawę o podatku od towarów i usług. W programie, m.in. zmieniono wzór deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Szczegóły ...
21.05.2004
Nowa wersja 2004.05.b programu Płace. Wprowadzono możliwość rozliczania dodatków do zasiłków rodzinnych. Szczegóły ...
28.04.2004
Nowa wersja 2004.04.b programu Płace. Zmiany dotyczą sposobu obsługi przelewów bankowych. Szczegóły ...
27.04.2004
Udostępniono aktualizację do programu Kumar-Przelew (wersja 2.3.02). Zmiana jest istotna dla użytkowników tego programu, którzy korzystają również z programu Płace i dokonują przenoszenia danych między tymi programami. O szczegółach przeczytaj tutaj... W sekcji aktualizacje można pobrać plik aktualizacyjny.
02.04.2004
Udostępniono aktualizację do programu Kumar-Przelew (wersja 2.3.01). Wprowadzone zmiany przystosowują ten program do nowego wzoru przelewu do ZUS. O szczegółach czytaj tutaj...
W sekcji
aktualizacje można pobrać plik z poprawkami.
01.04.2004
Nowa wersja 2004.04.a programu Płace. Zmiany polegają na umożliwieniu wydruków na drukarkach typu GDI lub wyposażonych w interfejs USB, które standardowo nie współpracują z systemem DOS. Szczegóły ...
10.03.2004
Udostępniono poprawkę do programu Kumar-Ryczałt (wersja 1.0.02). Bliższe informacje - tutaj. W sekcji aktualizacje można pobrać plik z poprawkami.
12.02.2004
Udostępniamy wersję demonstracyjną naszego nowego produktu Kumar-Ryczałt. Bliższe informacje o programie przeczytaj tutaj. Wersję demo można pobrać tutaj...
03.02.2004
Nowa wersja 2004.02.a programu Płace. Zmiany polegają na zaktulizowaniu deklaracji PIT-11, PIT-4, PIT-8B tak, aby zapewnić zgodność ze zmienionymi przepisami. Szczegóły ...
25.01.2004
Nowa wersja 2004.01.b programu Płace. Przede wszystkim dodano funkcję automatycznego wyliczania wynagrodzenia rocznego. Szczegóły ...
20.01.2004
Do oferty włączamy nowy program p.n. Kumar-Ryczałt, przeznaczony dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Program ten oprócz rozliczenia ryczałtu, umożliwia rozliczanie VAT oraz zawiera rozbudowane narzędzie do prowadzenia obsługi sprzedaży (fakturowanie). Zawiera deklaracje PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, VAT-7, VAT-7K. Wkrótce zamieścimy bardziej szczegółowy opis tego programu oraz jego wersję demonstracyjną.
14.01.2004 Aktualizacja programu Płace (wersja 2004.01.a). Szczegóły ...
30.12.2003 Aktualizacja programu Płace (wersja 2003.12.a). M.in. zaktualizowano formularz PIT-40. Szczegóły ...
01.12.2003 Wprowadzono poprawki do programów: Kumar-Faktury (wersja 2.1.08) i Kumar-Rejvat (również 2.1.08). Szczegóły ...
23.11.2003 Wprowadzono udoskonalenia i poprawki do programów:
Kumar-Przelew (obecnie wersja 2.2.02).
Zapoznaj się z listą zmian ...
Kumar-Faktury (obecnie wersja 2.1.07).
Zapoznaj się z listą zmian ...
Kumar-Rejvat (obecnie wersja 2.1.07).
Zapoznaj się z listą zmian ...
22.10.2003 Udostępniono aktualizację do programu Płace (wersja 2003.10.a). Zmiany są m.in. związane z nową wersją Płatnika (5.01.001). Szczegóły ...
03.10.2003 Udostępniono program pomocniczy do programu Płace. Służy on do zmiany nazwy pliku zawartego na dyskietce przekazywanej do NFZ. Szczegóły ...
12.09.2003 Zmiany w programie Płace (wersja 2003.09.a). Dodano możliwość eksportowania danych o obniżonych składkach zdrowotnych do NFZ do pliku, w formacie zgodnym z uchwałą 153/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25.07.2003. Obecnie płatnicy mający nie mniej niż 5 ubezpieczonych muszą to zestawienie sporządzać w formie elektronicznej. Szczegóły ...
09.09.2003 Zmiany w programie Kumar-Przelew - nowa wersja ma oznaczenie 2.2.01). Rozszerzono objętość słownika zleceniodawców (z 99 do 9999 pozycji). Zmiana ta została zadedykowana użytkownikom programu, którzy przelewy drukują nie dla siebie, ale dla swoich klientów, np. jako załącznik do faktury. Wprowadzono również możliwość zastosowania na wydrukach czcionki bez wytłuszczenia. Możliwość ta została dodana dla użytkowników niektórych drukarek igłowych, gdzie wydruki czcionki wytłuszczonej mogą być mało czytelne. Dalsze szczegóły są opisane na liście zmian i poprawek do tego programu ( czytaj tutaj... ). W sekcji aktualizacje można pobrać odpowiedni plik aktualizacyjny.
30.05.2003 Zmiany w programie Płace (wersja 2003.05.a). Obsługa list dodatkowych została wzbogacona o rozliczanie drobnych umów zlecenia (w roku 2003 do 146 zł). Wprowadzono możliwość sporządzania (wyliczania i drukowania) deklaracji PIT-8A. Szczegóły ...
28.04.2003 Zmiany w programie Płace (wersja 2003.04.a). Uwzględniono niepłatne dni chorobowego. Szczegóły ...
12.03.2003 Wniesiono poprawkę do programu Kumar-Przelew. Obecnie dostępna wersja ma oznaczenie 2.1.17. W sekcji aktualizacje można pobrać odpowiedni plik aktualizacyjny. Listę zmian i poprawek do tego programu przeczytaj tutaj...
10.03.2003 Zmiany w programie Kumar-Rejvat. Usunięto błąd wyliczania deklaracji VAT-7 i VAT-7K dla sprzedaży zagranicznej oraz błąd przy księgowaniu faktur dla metody kasowej. Po zmianach program nosi oznaczenie wersji 2.1.03.
09.03.2003 Zmiany w programie Płace. Polegają na możliwości przenoszenia danych o przelewach do programu VideoTEL. Wydruk kartotek zarobkowych uzupełniono o PESEL i NIP. Dodano możliwość automatycznego generowania kwot na ROR-y dla list dodatkowych. Szczegóły ...
19.02.2003 Nowa wersja 2.1.01 programu Kumar-Rejvat (wersja Windows). Główne zmiany polegają na zaktualizowaniu deklaracji VAT-7 i wprowadzeniu deklaracji kwartalnej VAT-7K. Poprawiono zauważone błędy oraz polepszono funkcjonalność niektórych elementów programu. Odpowiednim zmianom, jako uproszczona wersja programu Kumar-Rejvat, poddany został również program Kumar-Faktury Szczegóły ...
15.02.2003 Zmiany w programie Płace. Zmiany polegają głównie na zaktualizowaniu wzorów deklaracji podatkowych. Szczegóły ...
12.01.2003 Zmiany w programie Rejvat (wersja DOS). Modyfikacje były konieczne na skutek wycofania klasyfikacji SWW/KU i zastąpienia ich klasyfikacją PKWiU. Wersja programu dla Windows (Kumar-Rejvat) nie wymaga zmian, gdyż w programie tym "od urodzenia" przewidziano możliwość wycofania klasyfikacji SWW. Odpowiednio zaktualizowano pliki wersji demonstracyjnej. Szczegóły ...
28.12.2002 Korekty w programie Płace - przystosowanie do interpretacji ZUS dotyczącej obliczania składki zdrowotnej odliczonej i pobranej. Szczegóły ...
15.12.2002 Wprowadzono zmiany w programie Płace, zmierzające do przystosowania go do zmienionych od 1 stycznia 2003 zasad obliczania i odliczania składki zdrowotnej. Szczegóły ...
05.12.2002 W naszym serwisie umieściliśmy sekcję Zamówienia, gdzie przedstawiono naszą ofertę cenową i gdzie można składać zamówienia. Uwaga: na wiekszość programów ustaliliśmy nowe, niższe ceny !
20.11.2002 Udostępniamy nowe wersje programów Kumar-Rejvat i Kumar-Faktury. Zmiany polegają przede wszystkim na dostosowaniu tych programów do nowelizacji ustawy i rozporządzenia o VAT. Nowe wersje programów uwzględniają potrzeby tzw. małego podatnika - wystawianie faktur VAT-MP. Program Kumar-Rejvat uwzględnia teraz rozliczanie VAT metodą kasową i w okresach kwartalnych. Oba programy mają oznaczenie wersji 2.0.02. O szczegółach zmian czytaj tutaj ...
24.10.2002 Wprowadzono poprawki do programu Kumar-Rejvat. Obecnie dostępna wersja tego programu ma oznaczenie 1.0.12. W sekcji Aktualizacje jest do pobrania odpowiedni plik aktualizacyjny.
20.10.2002 Wprowadzono poprawki do programu Kumar-Przelew. W sekcji Aktualizacje jest do pobrania odpowiedni plik aktualizacyjny. Raport zmian i poprawek znajduje się tutaj...
26.09.2002 Wprowadzono zmiany w programie Płace (wersja 2002.9.a). Zmiany dotyczą lepszego dostosowania programu dla użytkowników - płatników, będących osobami fizycznymi. Poprawiono też eksport danych dla deklaracji RNA, RSA i RZA. Wprowadzono nowy sposób eksportowania danych o przelewach - dla klientów posiadających konta w PKO BP SA (format dyskietkowy IBAN). Szczegóły ...
14.06.2002 Wprowadzamy do naszej oferty nowy program pn. Kumar-Rejvat. Jest to "okienkowy" odpowiednik znanego od 1994 roku programu przeznaczonego dla DOS.
12.05.2002 Zaktualizowano program Kumar-Przelew (wersja 2.1.11). Szczegóły ...
22.04.2002 Aktualizacja programu Płace - wersja 2002.4.c. Dodano możliwość eksportu przelewów do systemu Netbank (stosowany przez PKO BP SA). Szczegóły ...
08.04.2002 Aktualizacja programu Płace - wersja 2002.4.b. Zmieniono PIT-4. Szczegóły ...
03.04.2002 Aktualizacja programu Płace - wersja 2002.4.a. Udoskonalono zarządzanie wydrukami, szczególnie w przypadku częstego korzystania z 2 różnych drukarek. Szczegóły ...
14.03.2002 Zmiana rachunku bankowego naszej firmy. Wszelkich wpłat należy obecnie dokonywać na konto:
10801646-245238-27003-801000
Dzięki zmianie mamy szybszy wgląd w płatności naszych klientów. Teraz zazwyczaj przelewy zlecone rano są widoczne na naszym koncie tego samego dnia po południu.
14.03.2002 Program Płace (wersja 2002.3.c). Dodano możliwość eksportowania danych dot. utworzonych przelewów w formacie stosowanym przez Bank Zachodni WBK (format zobawedx). Szczegóły ...
11.03.2002

Wprowadzamy do sprzedaży nowy produkt pn. Kumar-Faktury !. Służy on do wystawiania i drukowania faktur. Program jest przeznaczony dla systemów Windows. Jest odpowiednikiem programu Rejvat dla DOS w części odpowiedzialnej za obsługę faktur. Użytkownicy programu Rejvat dla DOS mogą automatycznie przenieść dane do nowego programu (rejestr kontrahentów, cenniki, listę wystawionych faktur).
O szczegółach
czytaj tutaj ...
Można pobrać
wersję próbną ...
06.03.2002 Program Płace (wersja 2002.3.b). Przedłużono pola służące do wpisywania nazwisk i imion. Teraz można w całości zmieścić nawet najdłuższe 2-członowe nazwiska. Wprowadzono udoskonalenia w mechanizmie do wystawiania zaświadczeń o zarobkach. Szczegóły ...
28.02.2002 Program Płace (wersja 2002.3.a). Dodano funkcję obliczania i wystawiania/drukowania zaświadczeń o zarobkach. Poprawiono wyświetlanie nazwisk na liście angaży aktywnych - teraz kolejność pozostaje alfabetyczna również po zmianie nazwiska. Przy wyliczaniu składek i podatku na listach dodatkowych dodano parametr dot. wyliczania podstawy do składek na FP i FGŚP. Szczegóły ...
31.01.2002 Zmiany w programie Płace (wersja 2002.1.a). Wprowadzono możliwość drukowania przelewów na wstędze z perforacją. Zaktualizowano PIT-8B. Uwzględniono nowe źródło przychodów dot. kontraktów menedżerskich. Szczegóły ...
24.01.2002
Program Kumar-Przelew potrafi teraz obsługiwać również przelewy podatkowe i do ZUS. Można również drukować/zadrukowywać formularze wpłat gotówkowych. Ulepszono i rozszerzono układ parametrów, aby sprostać różnym typom formularzy dostępnych na rynku i dostosować się do różnych wymagań banków.
O szczegółach
czytaj tutaj ...
Można pobrać
wersję próbną ...
Przykładowe ekrany
oglądaj tutaj ...
19.12.2001 Zmiany w programie Płace (wersja 2001.12.c). Główne zmiany polegają na dostosowaniu programu do nowej, dziewiątej, edycji deklaracji podatkowej PIT-40. Szczegóły ...
07.12.2001 Zmiany w programie Płace (wersja 2001.12.b). Możliwość stosowania zapisu rachunków bankowych zgodnie z normą IBAN. Szczegóły ...
05.12.2001 Nowa wersja 2001.12.a programu Płace. Wprowadzono raport kontrolny przekroczenia progów podatkowych. Szczegóły ...
29.11.2001 Nowa wersja 2001.11.a programu Płace. Wprowadzono zmiany w przeliczaniu składek i podatku przy edycji list dodatkowych tak, aby uwzględnić większą ilość różnych przypadków (głównie dot. umowy zlecenia i o dzieło). Szczegóły ...
07.09.2001 Zmiany w programie Płace. W nowej wersji 2001.9.b rozwiązano problem korekty błędów zaokrągleń przy wyliczaniu składki zdrowotnej w sytuacji wielokrotnych wypłat w jednym miesiącu. Rozszerzono również możliwości programu przy naliczaniu list podstawowych gdy występuje konieczność regularnego produkowania 2 list w ciągu miesiąca. Więcej ...
01.09.2001 Zmiany w programie Płace. W nowej wersji 2001.9.a zaktualizowano obsługę formularza podatkowego PIT-11 dostosowując ją do 9-tej jego edycji. Wprowadzono również ułatwienia dla tych płatników, którzy muszą rozliczać wynagrodzenia związane z realizacją praw autorskich lub innych wynagrodzeń, do których stosuje się koszty uzyskania przychodu według art.22, ust.9, p.3 u.p.d.f. Więcej ...
16.07.2001 Poprawki w programach Rejvat i Płace. Poprawka dotyczy uodpornienia programów na błąd R6003. Błąd ten, pojawiający się przy próbie uruchomienia programów, występował na niektórych typach komputerów, wyposażonych w niektóre szybsze procesory, np. Pentium III 1GHz. Po uwzględnieniu odpowiednich "łat" problem został wyeliminowany.
18.06.2001 Nowa wersja programu Kumar-Przelew (oznaczenie wersji 1.1.04). Wprowadzono obsługę rachunków bankowych zawierających liczbę kontrolną. Dodano także możliwość usuwania pozycji w słowniku zleceniodawców. O szczegółach czytaj tutaj ...
19.05.2001 Nowa wersja 2001.5.a programu Płace. Dodano możliwość eksportowania danych dot. utworzonych przelewów w formacie "MultiCash". Więcej ...
17.05.2001 Wprowadzamy do sprzedaży nowy produkt! Jest to program pn. Kumar-Przelew do sporządzania i drukowania zleceń przelewów bankowych. Program jest przeznaczony dla systemów Windows 95/98/Me/NT/2000. Można w nim tworzyć i drukować przelewy wg nowego (lub starego) wzoru w różnych formatach. Uwaga - program ten potrafi importować dane z naszych programów Płace i FK !
O szczegółach
czytaj tutaj ...
Można pobrać
wersję próbną ...
Przykładowe ekrany
oglądaj tutaj ...
06.03.2001 Nowa wersja 2001.3.a programu Płace. Wprowadzono możliwość wyliczania średniówek z dowolnie ustalanej liczby miesięcy. Więcej ...
27.02.2001 Nowa wersja 2001.2.a programu Płace. Zmiany polegają na dostosowaniu programu do nowej (jedenastej) wersji deklaracji PIT-4. Więcej ...
22.01.2001 Zmiana siedziby firmy. Biuro zostało przeniesione z ul. Skarbowej 1 na ul. Reymonta 7. Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.
Uwaga: Numer telefonu pozostaje bez zmian !
16.01.2001 Poprawki do programu Płace. W związku ze zmianą stawki składki zdrowotnej z 7,5% na 7,75% poprawiono zestawienie dla kas chorych, zawierające spis osób o ograniczonym poborze składek. Zmiana polega tylko na dodaniu jednego miejsca dziesiętnego w kolumnie zawierającej stawkę składki. Dla zainteresowanych użytkowników wysyłamy poprawioną wersję pliku wykonywalnego (exe) dla wersji 2000.9.a lub 2000.11.a.
22.11.2000 Nowa wersja 2000.11.a programu Płace. Główna zmiana polega na poszerzeniu możliwości drukowania przelewów. Więcej...
24.10.2000 Nowa wersja 2000.10.a programu Płace. Wprowadzono nowe sposoby sporządzania i drukowania przelewów bankowych. Więcej...
04.09.2000 Nowa wersja 3.1 programu Rejvat. Dostosowano program do nowej 3% stawki VAT. Więcej...
19.09.2000 Nowa wersja 2000.9.a programu Płace. Zaktualizowano postać niektórych deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4, PIT-8B). Więcej...
14.07.2000 Nowa wersja 2000.6.c programu Płace. Zmieniono zachowanie programu przy eksporcie danych dla deklaracji ZUS RCA i RZA, tak aby współgrało z zachowaniem programu Płatnik w wersji 2.02.008. Więcej...
04.07.2000 Nowa wersja 2000.6.b programu Płace. Wprowadzono możliwość sporządzania zestawień dla kas chorych o osobach, którym ograniczono pobór składek zdrowotnych na skutek działania przepisu 169g ustawy o ubezp. zdrowotnych. Więcej...
15.06.2000 Nowa wersja 2000.6.a programu Płace. Zmiany dotyczą możliwości automatycznego sporządzania deklaracji RSA z kodem świadczenia/przerwy 220. Jeżeli pracownikom wypłaca się składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie niezdolności do pracy i nie uwzględnia się ich w podstawie wymiaru wypłaconego za czas tej niezdolności wynagrodzenia lub zasiłku, to takie składniki wynagrodzenia należy rejestrować i sporządzać dodatkowe deklaracje RSA wpisując w pozycji "Kod świadczenia/przerwy" kod 220. Więcej...
30.03.2000 Nowa wersja 2000.3.a programu Płace. Wprowadzono wiele zmian w wewnętrznej organizacji danych, uzupełniono program o kilka elementów, poprawiających zgodność z programem Płatnik. Wprowadzono eksport deklaracji RZA. Wprowadzono wydruki zbiorcze dla PKZP i pożyczek mieszkaniowych. Więcej...
21.01.2000 Nowa wersja 2000.1.a programu Płace. Zaktualizowano postać deklaracji PIT-40. Więcej...
07.10.1999 Nowa wersja 99.10.a programu Płace. Rozwiązano problem z zaokrąglaniem składek w przypadku, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie z więcej niż jednej listy w miesiącu. Więcej...
16.09.1999 Nowa wersja 99.9.a programu Płace. Dostosowanie programu do roku 2000. Likwidacja programu Transfer. Więcej...
15.07.1999 Nowa wersja 99.7.a programu Płace. W wersji tej wprowadzono zmiany umożliwiające współpracę z nową wersją programu "Transfer", przede wszystkim pozwalające na generowanie danych dla deklaracji RSA.
24.06.1999 Nowa wersja 99.6.b programu Płace. Wprowadzono kody dla poszczególnych rodzajów zasiłków, zgodnie z systematyką wymaganą przez ZUS (kody świadczenia/przerwy). Więcej...
04.06.1999 Nowa wersja 99.6.a programu Płace. Dostosowano program do nowej wersji wzoru deklaracji PIT-8B. Więcej...
28.05.1999 Nowa wersja 99.5.c programu Płace. W tej wersji programu wprowadzono nowe, zaktualizowane wersje deklaracji PIT-4 i PIT-11. Wzbogacono możliwości w zakresie wydruku deklaracji PIT-11. Wprowadzono możliwość automatycznego wykrywania przekroczenia limitu dla podstawy składki emerytalnej i rentowej. Zmieniono sposób obsługi danych dla list dodatkowych. Wprowadzono rejestr parametrów płacowych, gdzie w jednym miejscu umieszczono zestaw podstawowych parametrów do rozliczeń, dotąd dostępnych w różnych punktach programu. Wprowadzono ewidencję ilości osób, na które jest pobierany zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. Zmieniono i uzupełniono wiele szczegółów, tak aby lepiej przystosować program do realiów po wprowadzeniu reformy ubezpieczeń społecznych. Więcej...