Przyjazna polityka aktualizacji

Uwaga ! Przed próbą wykonania aktualizacji koniecznie zapoznaj się z jej zasadami, opisanymi poniżej.
 1. Użytkownikom programów objętych "przyjazną polityką aktualizacji" (w skrócie p.p.a.) gwarantujemy możliwość bezpłatnego aktualizowania tych programów w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia programu. Aktualizacje programów mogą obejmować zarówno sprawy czysto techniczne, poprawę ich funkcjonalności, usunięcie zauważonych błędów, jak i znaczne modyfikacje związane ze zmianą obowiązujących przepisów. Dzięki p.p.a. nabywcy kupujący program np. w grudniu nie będą musieli zaraz w styczniu kupować jego nowej, zaktualizowanej wersji (na przełomie roku ma zazwyczaj miejsce znaczna modyfikacja prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, wymyślane są nowe wzory dokumentów, itp.).

 2. Programy objęte p.p.a. mają 3-członowe oznaczenie wersji, np. 2.1.02 . Pierwsze 2 człony oznaczenia, tutaj 2.1, stanowią główny numer wersji, a człon ostatni, tutaj 02, numer podwersji. Działanie programów oznaczonych tym samym numerem głównym wersji różnią się tym, że program z wyższym numerem podwersji ma usunięte zauważone błędy, ew. nieco rozszerzoną lub udoskonaloną funkcjonalność. Program z wyższym numerem głównym wersji ma zmienioną strukturę danych lub znacznie zmodyfikowany sposób działania.

 3. Aktualizowanie programu w obrębie tego samego numeru głównego wersji może być bez problemu, bezpłatnie, przeprowadzane poprzez ściągnięcie i uruchomienie odpowiedniego pliku aktualizacyjnego. W takiej sytuacji opłata za aktualizację nie jest wymagana nawet po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu programu. Na przykład użytkownik wersji 2.1.02 może w każdej chwili ściągnąć i uruchomić plik aktualizacyjny z wersją 2.1.12, co zapewnia zaktualizowanie programu bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

 4. W przypadku aktulizowania programu do wersji, która ma wyższy numer główny, dodatkowo potrzebne jest uzyskanie tzw. kodu aktualizacyjnego. Po ten kod należy się zwrócić do producenta programu (pocztą elektroniczną lub telefonicznie). Kod aktualizacyjny jest udostępniany bezpłatnie użytkownikom, którzy z programu korzystają nie dłużej niż 12 miesięcy, a pozostałym po wniesieniu opłaty aktualizacyjnej. Na przykład aktualizacja z wersji 2.1.12 do wersji 2.2.01 będzie wymagała uzyskania takiego kodu. Opłata aktualizacyjna jest ustalana indywidualnie dla każdego programu i odpowiada zakresowi zmian.

 5. W chwili obecnej przyjazną polityką aktualizacji są objęte programy:
  Kumar-Przelew
  Kumar-Faktury
  Kumar-Rejvat
  Kumar-Ryczałt

Powrót do poprzedniej strony